Воскресенье, 26.01.2020, 12:08
Вітаю Вас Гость | RSS

   Юр'ївська БЗОШ комунальний заклад Приморської районної ради

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 23
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Дитяча лінія

Діяльність заступника директора з НВР

Організація діяльності

 завуча школи

 

І. ПОСАДОВІ ОБОВ΄ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
 2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.
 3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
 4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.
 5. Організовує роботу з підготовки й проведення підсумкової державної атестації.
 6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.
 7. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.
 8. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.
 9. Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої, в тому числі й культурно-розважальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.
 10. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.
 11. Бере участь у комп’ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
 12. Контролює дотримання учнями правил для учнів.
 13. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, підвищує свою кваліфікацію.
 14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.
 15. Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.
 16. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.
 17. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками й технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
 18. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.
 19. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.
 20. Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
 21. Організовує за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.
 22. Складає на підставі даних, отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведення останнього.
 23. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в методичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.
 24. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відповідному журналі.
 25. Спільно із заступником директора школи з виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.
 26. Здійснює спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування навчальними приладами та обладнанням, хімічними реактивами, наочними посібниками, шкільними меблями та їх зберіганням.
 27. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.
 28. З’ясовує обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями.
 29. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.
 30. Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

 


 

 

 

ІІ. Документація завуча школи

1.Нормативні документи:

а) навчальні програми, плани;

б) державні стандарти освіти;

в) накази міністерства, обласних, районних органів управління освітою, внутрішкільна книга наказів;

г) інструктивно-методичні листи з різних аспектів навчально-виховної діяльності.

2. Графічне планування:

а) розклад уроків;

б) розклад гурткових, факультативних, секційних занять;

в) графік контрольних робіт;

г) розклад роботи вихователів ГПД;

д) розклад роботи шкільних, районних семінарів, нарад;

е) графік курсової перепідготовки

ж) графік відкритих уроків, позакласних заходів, олімпіад, конкурсів;

з) графік тематичного і фронтального вивчення стану навчально-виховного процесу

2. Папки:

а) план роботи школи;

б) план роботи завуча на рік, на місяць (на тиждень);

в) план роботи з наступності в д/с;

д) реєстрація замін;

е) план роботи з батьківською громадськістю

ж) зведення успішності за роками;

з) методична робота: плани, протоколи, розробки і рекомендації вчителів.

л) узагальнення досвіду школи, передового досвіду;

к) внутрішкільна діагностика і моніторинг(діагностичні матеріали, тести, анкети, методики, тексти перевірочних робіт та аналітичні матеріали за підсумками діагностики та моніторингових досліджень);

л)тематичне і фронтальне вивчення стану навчально-виховного процесу (довідки)

л) інноваційна діяльність педагогів(анатований каталог інноваційної діяльності педагогів школи, банк даних інноваційних технологій, методичний супровід інноваційної діяльності)

м)матеріали районних методичних заходів (рекомендації, посібники, збірки і т.ін.)

3. Журнали:

а) журнал пропусків і заміни уроків (пронумерований, скріплений підписом директора школи та печаткою школи);

б) журнал обліку відвідування школи учнями.

в) щомісячне планування роботи завуча;

г) запис відвіданих уроків (краще на окремих аркушах);

д) облік підвищення кваліфікації та самоосвіти;

е) індивідуальні співбесіди з учителями;

к) наради у школі;

л) тести, аналізи адміністративних, районних контрольних робіт;

м) списки учнів - за класами, секції, гуртки, ГПД;

н) перевірка класних журналів:

о) перевірка щоденників, зошитів, навчальних планів.

п) рух учнів, первинний запис дітей.

Планування напрямів роботи

 1. Організаційно-педагогічний:
 • розробка нормативних документів;
 • планування роботи школи;
 • організація виконання педагогами робочого навчального плану та навчальних програм;
 • аналіз контингенту учнів;
 • визначення учнів та педагогів, гідних заохочення;
 • вивчення планів подальшого навчання випускників 9-х кл.;
 • працевлаштування випускників 11-х кл.;
 • організація учн.самоврядування;
 • чергування класів по школі;
 • банк даних зайнятості учнів у позаурочний час;
 • робота з оснащення кабінетів;
 • забезпечення дотримання техніки безпеки і СГН тощо.
 1. Навчально-виховний:
 • організація продуктивної роботи учнів на уроках;
 • підготовка учнів до уроків, предметних тижнів, виховних заходів;
 • організація роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій;
 • творчі звіти гуртків;
 • аналіз стану та результативності НВП;
 • організація проведення ДПА, ЗНО;
 • організація і проведення шкільних конкурсів, олімпіад, організація роботи з призерами олімпіад;
 • організація конференцій, екскурсій тощо.
 1. Методична робота:
 • вивчення, узагальнення та поширення ППД;
 • організація роботи ШМО, творчих груп тощо;
 • організація наставництва над молодими вчителями, самоосвіти;
 • організація і проведення методичних заходів (виставки, круглі столи, семінари, творчі звіти, консультації і т.ін.);
 • розробка рекомендацій;
 • організація фахових конкурсів для педагогів;
 • підготовка до засідань педрад;
 • методичний супровід інноваційної діяльності вчителів;
 • видавнича діяльність;
 • робота над методичною проблемою;
 • складання діагностичних карт школи тощо.
 1. Внутрішкільний контроль:
 • відвідування і аналіз уроків, позакласних та позашкільних заходів, контроль за їх якістю;
 • контроль за рівнем навчальних досягнень учнів та сформованості компетенцій;
 • контроль за станом викладання предметів;
 • контроль об΄єктивності оцінювання;
 • контроль за плануванням та роботою шкільних структур у системі методичної роботи;
 • контроль за самоосвітньою роботою педагогів;
 • контроль за станом ведення шкільної документації;
 • контроль за якістю планування роботи вчителів та за виконанням планів;
 • контроль за дотриманням ТБ та СГН;
 • котроль за виконанням нормативних і директивних документів, власних рішень тощо.
 •  
 1. Робота з батьками та громадськістю:
 • участь у засіданнях;
 • консультування осіб, які залучаються до співпраці зі школою з питань розвитку;
 • організація просвітницької роботи з батьками;
 • залучення батьків до планування роботи школи;
 • підтримка зв΄язків з органами влади, міліцією, ССД;
 • заохочення батьків за успіхи у вихованні, активність у житті класу і школи, тощо.
 1. Самоосвітня робота:
 • вивчення документів;
 • вивчення ППД, технологій навчання, виховання, управління;
 • курсова підготовка тощо.
 

ІІІ. Система внутрішньошкільного контролю навчально-виховного процесу та реалізації нормативних документів

1. Контролювати виконання державних програм при відвідуванні уроків, перевірці класних журналів, зошитів і щоденників учнів.

 

2. Контролювати ведення документації:

а) перевірка класних журналів (один раз на місяць), додаток 1

помісячно з метою:

вересень - правильність оформлення журналів;

жовтень - система перевірки й оцінки знань учнів

листопад - об'єктивність четвертних оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;

грудень - виконання навчальних програм,навчальних планів, система проведення письмових робіт, виконання даних зауважень;

січень –обсяг і характер домашніх завдань;

відвідуваність, робота з учнями, які мають слабкі навчальні досягнення;

лютий - система опитування, ТЗН, об΄єктивність оцінювання;

березень - виконання державних програм, відвідування;

квітень - система повторення, робота зі слабкими учнями;

травень - правильність оформлення, виконання державних програм;

б) перевірка робочих зошитів (один раз на чверть), додаток 2

з метою:

І чверть - дотримання єдиних орфографічних вимог;

II чверть - грудень - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

III чверть - лютий - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

ІV чверть - квітень - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

в) перевірка зошитів для контрольних робіт (один раз на чверть) з метою:

вересень - наявність, правильність оформлення;

грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;

березень - дотримання норм оцінок та єдиного орфографічного режиму;

г) перевірка тематичних і календарних, поурочних  планів (додаток 3);

д) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення (додаток 4);

е) перевірка щоденників учнів з метою (додаток 5):

жовтень - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;

січень - робота вчителів і батьків зі щоденниками;

березень - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;

травень - перевірка правильності ведення щоденників.

 

3. Контролювати рівень, стан викладання предметів (стан викладання предмету – 1 раз на 5 років), (додаток 6)

а) відвідувати уроки з метою:

- вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

- активізація методів навчання на уроці;

- організація самостійної роботи на уроці;

- виховна спрямованість уроку;

- диференціація й індивідуальна робота на уроці;

- використання матеріалів кабінету на уроці;

- сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;

- розвиток навичок усних обчислень;

- розвиток логічного мислення;

- творча активність учнів на уроці і т. ін.

 

4. Контролювати рівень навчальних досягнень учнів.

 

5. Контролювати роботу ГПД.

 

6. Проводити наради вчителів при завучі за результатами контролю.

 

7. Контроль методичної роботи:

а) відвідування всіх засідань М/О;

б) контроль ведення документації М/О;

в) контроль виконання плану, результативність роботи М/О.

 

8. Контроль виховної роботи:

а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;
б) контроль гурткової роботи у класах і ГПД (вересень, лютий);

в)рівень вихованості (вересень, січень, травень);

г) планування, його якість і ступінь виконання

 

V. Фінансово-господарська діяльність

1. Вести облік заміщення уроків.

2. Складати табель уроків.

3. Вести облік безкоштовного харчування.

 

 

Пам΄ятка з перевірки журналів (дод.1)

1.

Прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

2.

Виконання навчального плану : кількість уроків за навчальним планом...; дано фактично....

3.

Виконання навчальних програм : зміст вимог програм з тем та фактичне відображення їх у журналі ; скільки проведено творчих, контрольних, практичних, лабораторних робіт.

4.

Система перевірки й оцінки знань учнів : стан поточної успішності; накопиченість оцінок у слабих і сильних учнів; чи виставляються оцінки за письмові, контрольні, практичні роботи.

5.

Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі.
Зміст, характер і обсяги домашнього завдання; диференційований підхід до учнів у домашній роботі.

6.

Відвідування уроків.

7.

Якість знань учнів: об'єктивність оцінки знань, відповідність поточних оцінок оцінкам за контрольні роботи.

8.

Дані про учнів і батьків. Оцінки за чверть. Облік пропущених уроків.

9.

Культура ведення журналу.

10.

Пропозиції вчителю. Пропозиції класному керівнику. Перевірки виконання даних зауважень.

 

Пам΄ятка

з вивчення стану ведення учнівських зошитів (дод.2)

 1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.
 2. Якість підпису зошитів.
 3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома).
 4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).
 5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.
 6. Рівень навчальних досягнень школярів ( визначається в основному за зошитами для контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання).
 7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.
 8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.
 9. Перевірка зошитів учителями(періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).

10.Ефективність роботи над помилками(методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

11. Культура ведення, каліграфія.

12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в класний журнал.

13. Відповідність оцінок за письмові роботи в класному журналі оцінкам у зошитах.

Пам΄ятка з вивчення стану календарного планування (дод.3)

1. Своєчасність складання календарного планування.

2. Відповідність календарного планування програмі.

3. Доцільність розбивки тем за тематичним оцінюванням.

4. Чи передбачені форми проведення практичної частини програм (уроки розвитку зв΄язного мовлення, диктанти, контрольні, лабораторні, практичні роботи тощо).

Пам΄ятка з вивчення стану поурочного планування

1.Наявність, систематичність поурочного планування.

2.Вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети.

3. Планування методів, форм проведення уроку, засобів навчання.

4. Планування особистісно-орієнтованої навчальної діяльності школярів.

5. Планування формування загально навчальних та предметних умінь і навичок.

6. Планування підготовки до проведення підсумкового оцінювання з теми.

7. Доцільність планування обраної структури  уроку віку, навчальним можливостям школярів та змісту уроку.

8. Диференціація та індивідуалізація при плануванні змісту домашнього завдання. Відповідність обсягу завдання нормам.

 

Пам΄ятка вивчення стану виконання навчальних планів і програм.

1.Готовність календарнів планів учителів-предметників, їх відповідність вимогам програм (перевіряється до 10.09. та 10.01.)

2.Проходження програмового матеріалу згідно з календарним планом (перевіряється 1 раз на місяць)

3.Заміна уроків (перевіряється щоденно).

4.Зведений облік пропущених учителями уроків, заміни уроків (перевіряється 1 раз на місяць).

5.Виконання практичної частини програми (перевіряється 1 раз на місяць).

6.Виконання навчальних програм за записами в журналах (перевіряється 1 раз на семестр, доцільно кінець грудня-початок січня, середина квітня, кінець травня).

 

Пам΄ятка з вивчення стану ведення особових справ (дод.4)

1.Своєчасність, повнота і правильність занесення загальних відомостей про учнів.

2.Відповідність номеру особової справи номеру запису в алфавітній книзі.

3. Наявність відомостей про бали навчальних досягнень за відповідний рік; нагороди за відповідний рік; перехід(прихід) на навчання в іншу школу.

4. Наявність та затвердження характеристики.

5. Відповідність кількості особових справ кількості учнів у класі.

6. Якість збереження необхідних документів (заяви батьків, копій свідоцтв про народження, медичних карт, документів про відповідний рівень освіти, документів, що підтверджують пропуски навчальних занять у продовж року).

 

Пам΄ятка з вивчення стану ведення учнівських щоденників (дод.5)

1. Наявність щоденників у всіх учнів класу.

2. Регулярність проведення записів(розкладу уроків, змісту Д/З).

3. Система роботи вчителів, кл.кер. з виставлення балів за к/р, тематичні оцінювання, поточне оцінювання.

4. Відмітка пропусків навчальниз занять за тиждень, спізнення.

5. Загальний стан щоденників. Культура і грамотність записів.

6. Зв΄язок з батьками.

7. Наявність та

Вхід на сайт
Пошук
Карта проїзду
Гаряча лінія

Copyright MyCorp © 2020Свернуть
Развернуть
Необходима авторизация
0